V galerii vítáme i skupiny znevýhodněných dětí i dospělých např. z dětských domovů, mentálně i tělesně handicapované, duševně nemocné, sociálně slabší, uprchlíky atd., kterým výtvarné akce adekvátně přizpůsobíme. číst dále

V minulosti jsme už úspěšně uspořádali výtvarné akce pro následující skupiny, organizace, instituce a sdružení: Tyflocentrum Brno (nevidomí a slabozrací), Domeček (organizace pro volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabších rodin), děti z nemocnice Motol, volnočasový zájmový kroužek pro děti ze sociálně slabších rodin organizovaný Člověkem v tísni, Centrum 83 Mladá Boleslav (ústav pro lidi s mentálním postižením), Centrum služeb Hvozdy (společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR), Domov sociálních služeb Vlašská Praha (ústav pro lidi s mentálním postižením), Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha, Ledovec Plzeň (instituce pro duševně nemocné), kroužek arteterapie ze ZŠ "Integrál" Praha 2 (pro žáky se specifickými poruchami učení),

Do budoucna plánujeme stále rozšiřovat a podporovat tyto akce pro skupiny znevýhodněných dětí a navázat spolupráci s dalšími organizacemi, ústavy a institucemi koncentrující se na tyto skupiny.

V roce 2009 byly v Domě U Kamenného zvonu prezentovány práce našich návštěvníků z organizací pro duševně nemocné a mentálně postižené v rámci tříměsíční výstavy  s názvem "Inside-Outside", která byla jednou z doprovodných výtvarných akcí k výstavě umění „art brut".

Pro více informací a pro objednání akcí se obracejte na  uvedené kontakty.